MODEST FASHION one

Solo exhibition @ Kirkegaards antikvariat, Copenhagen, March 9 – 24, 2018

We dress for the war to forget the war. Milky-mom’s in the maternity zone and scared shitless by micro plastics, having all that time to search the shelves. I mourn my high hopes for Art and my knowledge concerning the good taste of humans, it is no longer needed, because war is coming and came already, all the time, and this time for the last time. I cannot shop it away and I cannot save it out.

Vi klæder os på til krigen for at glemme krigen. Mælkemor er i barselshumør, pissebange for mikroplast og med tid til at lede på hylderne. Jeg sørger over mine forhåbninger til kunsten og al min viden om menneskenes gode smag som ikke skal bruges til noget mere, fordi krigen kommer og er kommet hele tiden, og denne gang er det sidste gang. Jeg kan ikke shoppe mig fra den og jeg kan heller ikke spare den væk.